how to create your own site
MobiriseBazaltová izolace

Tepelná vodivost nízká - Absorpce vlhkosti téměř nulová - Schopnost vynechat páru je vynikající - Odolnost vůči požáru vysoká - Obstrukce zvuku je na vysoké úrovni - Pevnost materiálu - Biologická a chemická aktivita nízká


Bazaltová (čedičová) izolace vyrábí se ve dvou základních variantách jako měkké rohože a tuhé desky. Měkké rohože se používají pro nezatížené stavební izolace, jako jsou např. půdní prostory, a také pro technické izolace. Tuhé desky se používají pro zatížené izolace stavebních konstrukcí, do kontaktních zateplovacích systémů ETICS, provětrávaných fasád, jako výplňové izolace do rámových dřevostaveb, izolace šikmých střech s krovovými soustavami atd. Desky s vyšší objemovou hmotností (nad 100 kg/m3) lze využít i k tepelné izolaci podlah. Desky s tzv. kolmou orientací vláken se používají nejčastěji ve formě lamel pro zateplení zakřivených povrchů.
Kamenná vlna je nehořlavá, proto nachází uplatnění v konstrukcích se zvýšenými požadavky na požární bezpečnost – požárně dělicí pásy v kontaktních zateplovacích systémech, konstrukce s vyšší požární odolností atd.


KONTAKTNÍ FASÁDY: IZB Fasáda МС, IZB Fasáda ВС, IZB Fasáda 125, IZB Fasáda 135

Objemová hmotnost (kg•m3) - 95 ÷ 105
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W•m -1 •K -1) - 0,035
Návrhový součinitel tepelné vodivosti λ u (W•m -1 •K -1) - 0,039/0,041
Tepelný odpor R (m2*K.W-1 ) - 1,35 ÷ 5,40
Napětí v tlaku při 10% deformaci σ (kPa) - 30
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kPa) - 10
Krátkodobá nasákavost (kg•m -2 ) - 1,0
Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření (kg•m -2 ) - 1,5
Třída reakce na oheň: A1

Objemová hmotnost (kg•m3) - 110 ÷ 120
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W•m -1 •K -1) - 0,035
Návrhový součinitel tepelné vodivosti λ u (W•m -1 •K -1) - 0,040/0,042
Tepelný odpor R (m2*K.W-1 )  - 2,15 ÷ 5,40
Napětí v tlaku při 10% deformaci σ (kPa) - 40
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kPa) - 15
Krátkodobá nasákavost (kg•m -2 ) - 1,0
Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření (kg•m -2 ) - 1,5
Třída reakce na oheň: A1

Objemová hmotnost (kg•m3) - 120 ÷ 130
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W•m -1 •K -1) - 0,035
Návrhový součinitel tepelné vodivosti λ u (W•m -1 •K -1) - 0,041/0,042
Tepelný odpor R (m2*K.W-1 )  - 2,15 ÷ 4,85
Napětí v tlaku při 10% deformaci σ (kPa) - 45 
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kPa) - 15
Krátkodobá nasákavost (kg•m -2 ) - 1,0
Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření (kg•m -2 ) - 1,5
Třída reakce na oheň: A1

Objemová hmotnost (kg•m3) - 130 ÷ 140
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W•m -1 •K -1) - 0,036 
Návrhový součinitel tepelné vodivosti λ u (W•m -1 •K -1) - 0,041/0,042
Tepelný odpor R (m2*K.W-1 )  - 1,35 ÷ 4,05
Napětí v tlaku při 10% deformaci σ (kPa) - 50 
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kPa) - 15
Krátkodobá nasákavost (kg•m -2 ) - 1,0
Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření (kg•m -2 ) - 1,5
Třída reakce na oheň: A1

Mobirise

Izolace ploché střechy:  IZB Střecha Horní 175, IZB Střecha Horní 190, IZB Střecha Spodní 100,
IZB Střecha Spodní 120

Objemová hmotnost (kg•m3) - 165 ÷ 180
Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ D (W•m -1 •K -1) - 0,037 
Návrhový součinitel tepelné vodivosti λ u (W•m -1 •K -1) - 0,042/0,044 
Tepelný odpor R (m2*K.W-1 ) - 1,05 ÷ 2,60
Napětí v tlaku při 10% deformaci σ (kPa) - 55 
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (kPa) - 20 
Krátkodobá nasákavost (kg•m -2 ) - 1,0
Dlouhodobá nasákavost při částečném ponoření (kg•m -2 ) - 1,5
Třída reakce na oheň: A1

Mobirise

Dokumenty ke stažení : Technický list bazaltová izolace

Fotografie z některých realizovaných projektů:

Mobirise
Adresa:

SELENA - TECH
Trade Consulting s.r.o.
Zámostní 1155/27, 
710 00 Ostrava

Kontakt:

Email: Info@bazizol.cz 
Tel: +420 770697706